Projectgrond voor evt. 2 halfopen bebouwingen te koop in Drongen.

Deinsesteenweg 16, 9031 Drongen

 • Type:
  Bouwgrond
 • Referentie:
  SL.2312010
 • Prijs:
  € 650.000

Deze bouwgrond van 2.300 mis uitstekend gelegen nabij de aansluiting met de verbindingswegen alsook omgeven door groen en kan opgesplitst worden in 2 kavels (1071 m2 en 1041m2) (zie documenten in bijlage). De verkaveling is onder volgende voorwaarden uitvoerbaar:

- “LAST 1 –Aanleg van nutsvoorzieningen
De houder van de vergunning staat – op eigen kosten – in voor het (laten) aanleggen van nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de verkaveling. Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:
- elektriciteit
- water
- kabeltelevisie
- telecommunicatie 

De houder van deze vergunning staat – op eigen kosten – in voor het (laten) uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen aan de nutsvoorzieningen zoals opgenomen in volgende adviezen: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van FARYS (advies van 13/04/2022, met kenmerk VK-22-148) moeten strikt nageleefd worden.
De voorwaarden opgenomen in het advies van Fluvius System Operator (advies van 07/03/2022, met kenmerk 366216) moeten strikt nageleefd worden.
De voorwaarden opgenomen in het advies van Proximus NV (advies van 15/04/2022, met kenmerk JMS 532433) moeten strikt nageleefd worden.
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET (advies van 17/03/2022, met kenmerk 25087097) moeten strikt nageleefd worden.

LAST 2 – Aanpassing van riolering
Per lot is te voorzien in een dubbele huisaansluiting, e?e?n voor afvalwater en e?e?n voor oppervlaktewater. De aansluitputjes zijn te voorzien van een merkteken waaruit de aard (oppervlaktewater/afvalwater) blijkt. 
Voor het aanleggen van de rioolvertakkingen en een stuk riolering en het degelijk herstellen van de rijweg moet een technisch dossier worden ingediend (in drievoud) bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de stad Gent. 
Op dit technisch dossier kunnen de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en FARYS bijkomende technische opmerkingen voor aanpassingen formuleren.
Dit technisch dossier moet (aangepast aan de bijzondere voorwaarden en eventuele wijzigingen ingevolge bijkomende technische opmerkingen) bestaan uit een grondplan van alle riolerings- en wegenwerken (schaal 1/250) met bijhorende lengteprofielen, dwarsprofielen, typedwarsprofielen en details van de kunstwerken. Het technisch ontwerp moet, samen met het bestek en de gedetailleerde raming in drievoud overgemaakt worden aan de de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1 te 9000 Gent, telefoon 09 26 79 00”

LAST 3 - Slopen huidige woning.


Voor meer info of bezoek: contacteer SARA - OC vastgoed: 0478 90 27 09.

 • Algemeen
 • Interieur
Sara Lejeune
M: sara@ocvastgoed.be
T: +32 478 90 27 09